OPINIE TECHNICZNE

Opinia techniczna to ocena stanu obiektu budowlanego wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych. Może obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych elementów budynków lub realizacją całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Oferujemy wykonanie opinii technicznych stanu technicznego budynków dla różnych celów. Najczęściej wykonywane są opinie na potrzeby:

  • prac projektowych
  • rozbudowy,
  • remontu,
  • stwierdzenia stopnia zużycia budynku oraz jego przydatności do użytkowania.

Szczególnie cenne są opinie, które mają na celu stwierdzenie stanu obiektu budowlanego przed podjęciem decyzji o jego kupnie. Znajomość stanu technicznego  pozwali na dokonanie świadomego zakupu.

Każda opinia poprzedzona jest wizją lokalną przeprowadzoną przez uprawnione osoby oraz przy użyciu niezbędnych urządzeń pomiarowych. Inżynierskie doświadczenie zarówno w płaszczyźnie wykonawstwa jak i zarządzania procesem budowlanym zapewnia pełne spojrzenie na aspekty stanu technicznego budynków.

Nasze opinie zawierają kompleksową ocenę poszczególnych elementów obiektu budowlanego oraz szereg zaleceń niezbędnych do doprowadzenia budynku do pożądanego stanu technicznego. Proponowane rozwiązania zawsze są konsultowane ze zleceniodawcą oraz dostosowane do jego oczekiwań oraz możliwości inwestycyjnych. Na życzenie klienta wykonujemy również kalkulację robót budowlanych wskazanych w opinii.

Ekspertyza techniczna jest elementem dokumentacji projektowej i musi być dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę.

To ocena stanu obiektu budowlanego poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałościowymi fundamentów, stropów, ścian oraz innych elementów konstrukcji, dachu, elewacji. Zawiera między innymi opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, ich wymiary i materiały, z jakich są zrobione. W opracowaniu zawarta jest też ocena stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy oraz ocena stanu instalacji. Przedstawia wszelkie uszkodzenia występujące w badanych elementach, wskazuje przyczyny powstawania tych uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia czy ocieplenia konstrukcji. Ekspertyza zawiera także zalecenia co do sposobu wykonania napraw w remontowanym obiekcie.

Kiedy wykonać ekspertyzę lub opinię?

  • przed zakupem nieruchomości,
  • przed modernizacją lub zmianą sposobu użytkowania budynku,
  • w przypadku niepokojących zarysowań konstrukcji.

Wykonanie opinii lub ekspertyzy technicznej musi być dokonane przed rozpoczęciem prac projektowych.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.