KOSZTORYSY BUDOWLANE

Sporządzamy kosztorysy budowlane (inwestorskie, powykonawcze) na potrzeby inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, firm budowlanych, biur projektowych oraz banków.

Podstawą sporządzenia kosztorysu są:

 • założenia techniczno-ekonomiczne,
 • zakres prac remontowo-budowlanych,
 • wizja lokalna,
 • obmiar prac budowlanych,
 • projekt architektoniczny.

Kosztorysy sporządzamy za pomocą programu NORMA firmy Athenasoft. Efektem prac jest dokument – kosztorys zawierający szczegółowe zestawienie robót budowlanych w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych. Kosztorysy budowlane są sporządzane w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie robót budowlanych, dlatego sporządzane przeze nas kosztorysy budowlane oferują rzetelną i miarodajną wycenę kosztów procesu budowlanego.

Kosztorysy sporządzane są zgodnie:

 • z obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego,
 • z wieloletnią praktyczną wiedzą techniczną w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

Dotychczasowi zleceniodawcy

 • inwestorzy indywidualni (wycena kosztów budowy domów jednorodzinnych, wycena kosztów remontów domów jednorodzinnych i mieszkań dla banków),
 • inwestorzy instytucjonalni (przedsiębiorstwa i instytucje publiczne – wycena robót budowlanych i remontów),
 • wspólnoty mieszkaniowe (wycena robót budowlanych)
 • przedsiębiorstwa budowlane (wycena robót budowlanych na potrzeby sporządzania ofert)
 • biura projektowe.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.